Povzetek

TAF x HUMANA Slovenija zelena revolucija!

#daretochange

HUMANA People to People – MEDNARODNO GIBANJE

HUMANA Slovenija je članica mednarodnega gibanja »HUMANA People to People«, ki v federacijo povezuje mrežo neodvisnih nacionalnih organizacij, združenj in podjetij, delujočih na področju trajnostnega razvoja. Po 40 letih trdega dela gibanje HUMANA People to People danes deluje v 45 državah na petih celinah in zaposluje preko 16.000 ljudi.

V letu 2020 je bilo v 1.453 projektov vključenih več kot 12 milijonov ljudi (v Afriki, Aziji, Srednji in Južni Ameriki) in več kot 300 tisoč prostovoljcev. Projekti spodbujajo razvoj na področju človeških virov (izobraževanje na vseh stopnjah), pomoč otrokom, razvoj lokalnih skupnosti, kmetijstva, zdravstva, boja proti aidsu in drugim boleznim, ekologije in gospodarstva. Tako skrb za okolje, kot tudi prizadevanje za enakost spolov, sta integrirana v vse naše programe in projekte.

Članice gibanja zbiramo potrebna sredstva tudi preko sistema zbiranja in prodaje rabljenih oblačil in obutve v Evropi, Ameriki in Afriki. V letu 2020 je gibanju Humana People to People oblačila darovalo več kot 19 milijonov ljudi, naslednjih 10 milijonov ljudi pa je ta oblačila kupilo in jih ponovno uporabilo. Tako skupaj spodbujamo ponovno uporabo rabljenih oblačil in hkrati podpiramo okoljevarstvene dejavnosti, saj na ta način preko 29 milijonov ljudi prispeva svoj del k zmanjševanju emisij CO2 z oddajo 134.000 ton tekstila letno.

HUMANA Slovenija – socialno podjetje z globalno usmeritvijo

HUMANA Slovenija je socialno podjetje, sredstva pa pridobimo z zbiranjem in prodajo rabljenih oblačil in obutve. V zadnjih petih letih smo tako zbrali več kot 10.000 ton oblačil in obutve, od tega samo v lanskem letu 2.385 ton. Dobiček od prodaje oblačil ne gre v roke lastnikom kapitala, ampak je v celoti namenjen socialnim projektom in sicer v zadnjem času predvsem projektom “Children’s town Malambanyama” in “Child Aid” v Zambiji ter ”Farmer’s club” v Mozambiku.

V zadnjih petih letih smo projektom darovali več kot 300.000 evrov.

Projekt “Mesto otrok Malambanyama” (“Children’s town Malambanyama”) je pravzaprav mladinski center, ki s pomočjo 2-letnega programa psihosocialne pomoči, učenja življenjskih veščin, opismenjevanja, poklicnega izobraževanja in ponovne integracije v družbo rehabilitira otroke iz ulice. V sklopu projekta se izvaja tudi predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje za okoliške otroke iz ranljivih skupin. V projekt je bilo vključenih 49 otrok v programu predšolske vzgoje, 238 učencev v osnovnošolskem programu, 183 učencev v srednješolskem programu in 80 mladih v rehabilitacijskem programu.

Projekt “Pomoč otrokom” (“Child Aid”) je razvojni program, ki je integriran v lokalno skupnost in tako sodeluje z otroci, družinami in skupnostmi, z namenom, da bi izboljšali njihove življenjske pogoje in omogočili otrokom, da razvijejo svoj polni potencial. Med glavne aktivnosti projekta spadajo skrb za zdravje in higieno, predšolska vzgoja, izobrazba, razvoj širšega območja, okoljevarstvo, povečevanje družinskega dohodka in podobno. V preteklih letih smo podpirali projekte Child Aid v provinci Luapula (Samfyja) in v Zahodni provinci (Mongu in Shangombo) vanje pa je bilo vključenih 5.782 družin.

“Klub kmetovalcev” (Farmer’s club) v provincah Sofala in Zambezija v Mozambiku sestoji iz 312 klubov, v katere je vključenih 15.565 malih kmetov. Projekt je usmerjen k zagotavljanju preskrbe s hrano in povečanju dohodka v gospodinjstvih preko razvoja kmetijstva in lokalnih skupnosti.

Socialna dejavnost v Sloveniji

Načeloma se držimo osnovnega poslanstva, torej pomagati najrevnejšim na svetu. To pomeni tudi, da pomagamo in podarimo oblačila vsakomur, ki pride do nas in izrazi
potrebo. Revščina je vedno bolj prisotna tudi med nami, zato je izredno pomembno gojiti čut do sočloveka in pravičnejše razdeljevanje dobrin. Tako vsako leto sodelujemo s slovenskimi šolami pri vzgojnih projektih in pomagamo gojiti ta čut že pri naših najmlajših.

V zadnjih letih smo organizirali tudi kar nekaj lokalnih projektov: Območnemu združenju Rdečega križa v Celju smo pomagali z nakupom prenosnega računalnika, Karitasu Celje z denarnimi sredstvi za nakup hrane, socialno ogroženim romskim družinam smo podarili preko 11 ton oblačil in obutve, zbirali smo oblačila in šolske potrebščine na nekaterih osnovnih šolah po Sloveniji, podarili oblačila in pohištvo slovenskim študentom, lanismo kupili šolske potrebščine 60 otrokom, seveda pa nismo pozabili niti na vse tiste posameznike, ki so se na nas obrnili neposredno.

V prihodnje želimo naše družbeno koristno delovanje v Sloveniji še bolj razširiti in se aktivno vključiti v nove socialne projekte na lokalni ravni ter del sredstev nameniti socialno šibkim doma.

Zbiranje oblačil in sistem zabojnikov

V Sloveniji imamo trenutno postavljenih približno 465 zabojnikov za zbiranje oblačil in obutve in sicer v Kopru, Novi Gorici, Divači, Sežani, Kranju, Domžalah, Mengšu, Ljubljani, Bledu, Škofji Loki, Celju, Mariboru, Ptuju, Kamniku, Slovenski Bistrici, Vrhniki, Borovnici itd. Zabojniki so postavljeni na primernih lokacijah ob trgovinah, v stanovanjskih naseljih, na ekoloških otokih in drugod ter so dostopni 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Zbiramo oblačila, obutev, ves hišni tekstil (posteljnina, zavese, prti, brisače…), modne dodatke (kot npr. torbice, pokrivala, šali,…). Oblačila se oddajo zapakirana v plastične vrečke, saj so tako zaščitena pred vlago in umazanijo.

Zabojnike praznimo tedensko, nekatere dnevno, oblačila pa odvažamo v centralno skladišče v Ljubljani, od koder jih potem v nerazvrščeni obliki pošljemo v sortirne centre v sosednje države na Balkanu in na sever Afrike. V sortirnih centrih skrbno pregledajo vsak kos oblačila in jih razvrstijo v približno 40 kategorij. Kar 67,3 % oblačil gre v ponovno uporabo, 23% v reciklažo, 9,7% pa je odpadnega tekstila.

Sortirana oblačila in obutev gredo nato v nadaljnjo prodajo v second hand trgovine. S tem podaljšamo življenjsko dobo le teh, prav tako pa kakovostna oblačila in obutev postanejo dostopna tudi tistim, ki si jih običajno ne bi mogli privoščiti.

Ker se zadevamo, da vpliv tekstilnih izdelkov vedno bolj škoduje okolju, se trudimo vedno bolj uresničevati vizijo krožnega gospodarjenja. Tako, smo v preteklem mesecu odprli prvo Humanino Secondhand trgovino v Sloveniji. Trgovina se nahaja v starem mestnem jedru Ljubljane, in sicer na Stritarjevi ulic 5, takoj čez Tromostovje. V letošnjem letu imamo v planu odpreti še dve trgovini. V prihodnjem letu pa še nadaljnjih sedem. Poleg tega imamo vizijo v letu 2023 odpreti tudi lastni sortirni center.

Delo opravljamo odgovorno, zato natančno nadziramo vsak kilogram v vsakem zabojniku posebej, saj se pogostost oddaje oblačil med posameznimi zabojniki razlikuje in temu primerno načrtujemo obhode na terenu. Na osnovi preteklih izkušenj na omenjeno dejstvo vplivata dva elementa – lokacija in čas sezone kar pomeni, da izpraznimo vse zabojnike vsaj enkrat tedensko, nekatere tudi dvakrat, trikrat ali celo večkrat.

7 PREDNOSTI HUMANINIH ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE OBLAČIL IN OBUTVE

1. 365 DNI V LETU: Naši zabojniki za zbiranje oblačil so prebivalcem na voljo 24 ur na dan, 365 dni v letu. V tem trenutku zbiramo oblačila v 465 zabojnikih na območju 63-ih občin v različnih regijah.

2. REDNO PRAZNENJE ZABOJNIKOV: Zabojnike praznimo redno – vsaj enkrat tedensko, po potrebi tudi dvakrat ali trikrat na teden.

3. 24-URNI SERVIS: Redno praznjenje zabojnikov načeloma omogoča, da zabojniki niso prepolni, razen v izrednih primerih. Če se to vseeno zgodi, vam zagotavljamo, da ga izpraznimo v roku 24 ur.

4. POSTAVITEV IN ZAMENJAVA ZABOJNIKOV: Lokacija oz. mesto postavitve zabojnika je določena v dogovoru z občino ali komunalnim podjetjem. Ker imamo z izborom lokacij veliko izkušenj, vam ponudimo svoje predloge. Poskrbimo in smo odgovorni za namestitev in zamenjavo zabojnikov.

5. ZAVAROVANJE ZABOJNIKOV: Naši zabojniki so letno zavarovani za poškodbe, ki bi zaradi njih nastale.

6. VZDRŽEVANJE: Posebno skrb namenjamo rednemu vzdrževanju in čiščenju zabojnikov.

7. POROČANJE: Naši vozniki vsakokrat ocenijo in zapišejo zbrano količino oblačil za vsak zabojnik posebej. Po končanem delu se vsa oblačila tehtajo tudi na certificirani tehtnici v skladišču. Na ta način nadziramo kvaliteto posamezne lokacije. Komunalne službe obveščamo o zbranih količinah oblačil preko evidenčnih listov v sistemu ARSO, saj smo registrirani kot zbiralec in prevoznik odpadkov. Občine pa obveščamo v posebnih četrtletnih poročilih. O ostalih številnih dejavnostih HUMANE Slovenija so podatki vedno na voljo v letnih poročilih.

Ponudimo vam lahko tudi različno gradivo za namene obveščanja javnosti, šol in drugih institucij, predvsem pa za vaše interese in potrebe.

Za takšna in drugačna vprašanja so na naših zabojnikih nalepke s podatki o telefonski številki 01/511 68 39. Kadar kdo potrebuje dodatne informacije ali pomoč (npr. po pomoti odvržena oblačila), vedno z veseljem pomagamo.

Varstvo okolja

Globalno segrevanje je povezano s povečanimi izpusti CO2 in drugih toplogrednih plinov, izpuščenih v atmosfero. Trdni odpadki, kot je tekstil, ob razgradnji spuščajo toplogredne pline. Tudi sama proizvodnja tekstilnih vlaken in izdelava blaga porabita precejšnje količine goriva in s tem povzročata izpuste CO2 v okolje.

Za vsak kilogram oblačil, ki ne konča kot odpadek, ampak ga ponovno uporabimo, zmanjšamo izpust CO2 za približno 4,1 kilograma. Poleg tega ponovna uporaba oblačil prispeva tudi k manjši porabi vode, gnojil in pesticidov (6.000 litrov vode, 300 gramov gnojil in 13 ml pesticidov za proizvodnjo 1 kg oblačil iz mešanih vlaken).

V letih 2015-2020 je HUMANA Slovenija zbrala približno 10.000 ton rabljenih oblačil in obutve, kar pomeni, da smo preprečili izpust okoli 30 tisoč ton CO2 ter prihranili okoli 40 milijonov litrov vode, 2.000 ton gnojil in 75 .000 litrov pesticidov.

Kaj TI lahko narediš za boljši jutri?

Bodi del TAF x HUMANA Slovenija zelene revolucije!

#DARE TO CHANGE